Modernizace výroby masa a masných výrobků ve společnosti Třemošenská Uzenina

Modernizace výroby masa a masných výrobků ve společnosti Třemošenská uzenina s.r.o. je spolufinancována Evropskou unií. Cílem operace jsou Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU S PODPOROU EVROPSKÉ UNIE: Společnost Třemošenská uzenina s.r.o. se sídlem Brožíkova č. p. 862, 330 11, Třemošná, IČO: 062 193 73, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 34 789, informuje, že ve výrobním areálu společnosti na adrese Brožíkova č. p. 862, 330 11, Třemošná realizuje projekt s názvem MODERNIZACE VÝROBY MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ VE SPOLEČNOSTI TŘEMOŠENSKÁ UZENINA S.R.O.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, v rámci Opatření 4 Investice do hmotného majetku, Podopatření 4.2 Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů, Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

Projekty

„MODERNIZACE VÝROBY MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ VE SPOLEČNOSTI TŘEMOŠENSKÁ UZENINA S.R.O.“

(4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů)

Výsledkem projektu bude Modernizace výroby masa a masných výrobků ve společnosti Třemošenská uzenina s.r.o.. Díky modernizaci výroby a investicím do nové technologie se zvýší konkurenceschopnost společnosti Třemošenská uzenina s.r.o.. Výsledkem projektu bude také navýšení výrobní kapacity, zlepšení kvality vyráběného masa a masných výrobků a zkrácení dodavatelského řetězce ke konečnému spotřebiteli.

„MODERNIZACE VÝROBY, BALENÍ A DISTRIBUCE MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ“

(4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů)

Výsledkem projektu bude Modernizace výroby masa a masných výrobků ve společnosti Třemošenská uzenina s.r.o.. Díky modernizaci výroby a investicím do nové technologie se zvýší konkurenceschopnost společnosti Třemošenská uzenina s.r.o.. Výsledkem projektu bude také navýšení výrobní kapacity, zlepšení kvality vyráběného masa a masných výrobků a zkrácení dodavatelského řetězce ke konečnému spotřebiteli.